گزارش تصویری موسیقی فارس از کنسرت هشتم مرداد مهرزاد خواجه امیری