عشق بی پایان اثر بی کلامی دیگر از مهرزاد خواجه امیری