موسیقی ایران: مهرزاد خواجه امیری هالیوودی شد؛ مصاحبه این رسانه با مهرزاد خواجه امیری به بهانه کاندید شدن وی در هالیوود